شیدایی

ازدواج های ثبت شده

آقا : عرفان
خانم : فاطمه
متولد : 1366/4/18
متولد : 1368/1/19
شهر : قزوين
شهر : رودسر
آقا : اردلان
خانم : مهسا
متولد : 1365/2/11
شهر : تهران
شهر : اندیشه
آقا : سیروان
خانم : ساناز
متولد : 1340/2/23
متولد : 1344/2/15
شهر : كرمانشاه
شهر : اروميه
آقا : محمدعلی
خانم : محمدعلی
متولد : 1370/1/17
متولد : 1370/1/17
شهر : يزد
شهر : يزد
آقا : رامین
خانم : زهرا
متولد : 1362/8/12
متولد : 1350/6/20
شهر : آباده
شهر : آباده
آقا : شاهرخ
خانم : المیرا
متولد : 1366/5/18
شهر : اروميه
شهر : اروميه
آقا : شهاب
خانم : سارا
متولد : 1374/9/12
متولد : 1378/7/21
شهر : مهرشهر
شهر : بوشهر
آقا : علیرضا
خانم : فهیمه
متولد : 1369/12/5
متولد : 1377/11/12
شهر : كرج
شهر : تهران
آقا : علی
خانم : شهلاش
شهر : تهران
شهر : شميرانات
آقا : جمشید
خانم : بی نام
شهر : ورامين
شهر : تهران
آقا : پژواک
خانم : فاطمه
متولد : 1359/10/23
شهر : تهران
شهر : شاهرود
آقا : مجتبی
خانم : بی نام
شهر : اصفهان
شهر : بوشهر
آقا : علیرضا
خانم : يلوفر
شهر : لواسان
شهر : تبريز

سایت شیدایی یک سایت رایگان همسریابی است که بستری مناسب برای پیدا کردن نیمه گمشده تان را در اختیارتان قرار خواهد داد. با شناخت این سایت و ورود به آن می توانید جفت فرکانسی تان را پیدا و با او ازدواج کنید. امکاناتی که این سایت می دهد به شما در پیدا کردن این جفت، بسیار کمک خواهد کرد.